botta-prima-chaise-alias odile vintage vevey

Chaise Prima, Mario Botta / Alias, 1982